Bijtelling berekenen voor 14%

Bijtelling auto berekenen voor privé of zakelijke

Als u enkel en alleen voor zakelijke doeleinden gebruik maakt van de auto van uw werkgever of eigen bedrijf dan heeft u niet te maken met bijtelling berekenen. Gebruikt u de auto echter privé voor boodschappen of uw kind in een autostoel weg te brengen dan bent u, als u de grens van 500 privé-kilometers per jaar overschrijdt, belasting verschuldigd. U dient een bepaald bedrag op te tellen bij uw maandelijkse bruto loon.

Percentage bijtelling auto berekenen

bijtelling berekenen

Hoeveel percentage bijtelling berekenen? Uiteindelijk hoeveel u gaan moet betalen hangt af van het bijtellingspercentage van de leaseauto. Aangezien deze website zich enkel en alleen richt op de miluevriendelijkste auto’s is dat dus 14 procent bijtelling. Hoeveel u uiteindelijk netto aan bijtelling betaalt is weer afhankelijk van de belastingschijf waarover u loonbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd bent.

Berekenen van de 14 procent bijtelling

U kunt de hoogte van de bijtelling berekenen als volgt: U heeft bijvoorbeeld een auto met een cataloguswaarde van € 25.000. De bijtelling die u over deze waarde moet betalen is 14%, dus 25.000 x 0,14 = € 3.500 Dit bedrag telt u op bij uw jaarinkomsten. Hierover wordt dan loonheffing berekend en aan de hand daarvan wordt er een maandelijks bedrag bepaald dat bij uw bruto maandinkomen opgeteld wordt.

Als er sprake is van veelvuldig privé-gebruik van de auto dan kan als bijtelling berekenen de werkelijke waarde van het privé-gebruik in rekening worden gebracht. Uw werkgever mag dan 11% van de waarde van de auto in mindering brengen. Stel de werkelijke waarde van het privé-gebruik is € 8.000. De bijtelling wordt dan 8.000 – 25.000 x 0,11 = 8.000 – 2.750 = € 5.250

Wanneer 14 procent bijtelling?

Heel simpel gezegd is dit als u een auto rijdt die heel erg zuinig is. Dit betekent dat er CO2 uitstoot is die laag is. Wat is laag voor 14 procent bijtelling? Dat is als er tussen de 51 en 88 gram CO2 per km. Voor auto’s met een dieselmotor is dit 51 en 85 gram CO2. Naast deze zuinige auto’s is er ook nog een kans dat de auto geen wegenbelasting hoeft te betaling waardoor u daar ook voordeel uit haal.

Het hoeven niet altijd kleine auto’s te zijn maar het kan ook een luxe BMW zijn. Als voorbeeld nemen we de BMW X5. Deze heeft een uitstoot van 77 gram (afhankelijk van de configuratie van de auto) waardoor deze in een 14% bijtelling auto is. *Het kan zijn dat het in 2016 in de categorie 21 procent bijtelling zal kunnen komen.

Normaal is het 25% procent bijtelling en daartussen zit nog de 20 procent bijtelling waar de uitstoot 89 tot 117 gram CO2 uitstoot is per kilometer.